Piros LTD

Пирос ООД с нов спечелен проект

Щастливи сме да съобщим, че “Пирос” ООД е сред компаниите, одобрени за получаване на финансова помощ от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020. Проектът е свързан с получаване на подкрепа и справяне с последствията от пандемията Covid-19.

Насърчаваме и други бизнеси, отговарящи на условията, да кандидатстват в подобни проекти.

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-0501-C01 за изпълнение на проект с наименование “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран от Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Повече информация може да откриете тук:

ADPBFP_PIROS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.